Betning av rostfritt

GSP Produktion AB utför elförzinkning, svartkromatering samt betning av rostfritt. Vår anläggning har eget reningsverk och har miljögodkännande för denna verksamhet.

Referenser