Elförzinkning

GSP Produktion AB utför elförzinkning, svartkromatering samt betning av rostfritt. Vår anläggning har eget reningsverk och har miljögodkännande för denna verksamhet.

 

Fakta
Max längd: 240 cm
Max bredd: 70 cm
Max höjd: 120 cm

Referenser