Rostfritt stål

Vi är experter på rostfritt stål

Inom legotillverkning finns det flera olika typer av rostfritt stål man använder sig av.
Beroende på stålets sammansättning får man olika karaktär på stålet. Det kan till exempel vara magnetiskt eller omagnetiskt. Lättare vikt, ökat mostånd mot korrosion eller bättre lämpad för svetsning.

Här berättar vi om fyra av de vanligaste typerna av rostfritt stål som används för tillverkning.

Låga koldioxidutsläpp och nickelhalt Ferritiskt rostfritt stål

 • God korrosionsbeständighet
 • God svetsbarhet och seghet
 • Magnetisk

Standard ferritiskt stål är legerad med krom (11,2-19%), men med ingen eller en mycket liten tillsats av nickel. Eftersom nickel är en av de dyraste legeringselement, och upplever hög prisvolatilitet, är den låga halten av nickel i ferritiskt stål bra för prisstabilitet jämfört med material med hög nickelhalt.

Molybden tillsätts i vissa kvantiteter för att förbättra korrosionsbeständigheten, medan legeringar med niob och / eller titan förbättrar svetsbarheten. Ferritiskt stål är magnetiska på grund av deras ferritiska mikrostruktur.

Det finns också ferritiskt stål med ökad beständighet mot höga temperaturer (800-1,150 ° C). Dessa material är typiskt legerade med mer kol än vanligt ferritiskt stål för att öka kryphållfasthet, och med kisel och aluminium för att förbättra motståndet mot oxidation.

 

Martensitiskt rostfritt stål

 • Hög styrka
 • Hög slitstyrka
 • Begränsad korrosionsbeständighet
 • Magnetisk

Martensitiska stålet är den minst vanliga i gruppen rostfritt stål. För förbättrad styrka och härdbarhet den har en högre kolhalt jämfört med andra legeringar, och kväve tillsätts ibland för att ytterligare förbättra styrkan.

Denna legering innehåller inga eller små mängder av nickel och innehåller sällan molybden. Att lägga till lite nickel och minska kolhalten förbättrar den dåliga svetsbarheten i martensitiska legeringar. Ibland tillsätts svavel för att förbättra bearbetbarheten. 

 

Duplex rostfritt stål

 • Hög hållfasthet och seghet
 • Mycket god korrosionsbeständighet
 • god svetsbarhet
 • Lättvikt
 • Magnetisk

Duplex stål har en ferritisk-austenitisk mikrostruktur som kombinerar många av de positiva egenskaperna hos ferritiskt och austenitiskt rostfritt stål. Duplexmikrostruktur bidrar också till hög hållfasthet och hög beständighet mot spänningskorrosion.

Duplex rostfritt stål kännetecknas av hög kromhalt (20,1-25,4%) och låg nickelhalt (1,4-7%) jämfört med austenitiskt. Den låga nickelhalten gör duplex stål mer prisstabil.

Molybden (0,3-4%) och kväve tillsätts för att förbättra korrosionsbeständighet, medan kväve också ökar styrkan.

 

Austenitiskt rostfritt stål

 • Utmärkt korrosionsbeständighet
 • God svetsbarhet och formbarhet
 • Bra kryphållfasthet
 • Omagnetiskt

Austenitiska stålet är den vanligaste typen av rostfritt stål, och kan delas in i fem undergrupper:

 • Cr-Mn legering – även kallad 200-serien legeringen har en del av sin nickel ersätt med mangan och kväve
 • Cr-Ni legering – allmän bruks legering huvudsakligen blandat med krom och nickel, men utan molybden
 • Cr-Ni-Mo legering – också en allmänt bruks legering, men med ökad korrosionsbeständighet på grund av en ökad halt av molybden
 • Högpresterande legering – hög legeringshalt för användning i mycket krävande miljöer
 • Hög temperatur legering – hög krom och nickelhalt, men ingen molybden, för användning vid temperaturer över 550 ° C

Austenitiska legeringarna har bra till utmärkt korrosionsbeständighet, dom har även god formbarhet och svetsbarhet. Deras höga slaghållfasthet vid låga temperaturer gör att dom utnyttjas ofta i kryogena applikationer. Kallbearbetning ökar deras styrka, och vissa legeringar levereras därför i valsat tillstånd och kan då vara magnetiska på grund av martensiten i materialet.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Ring oss

0295 – 255 60

Besök oss

Stationsvägen 4
748 41 ÖRBYHUS