Om GSP Produktion AB

Vad vi gör och vår historia

Historia

VI startade som Gundbo Specialplåt AB år 1992 och befann oss då i Vendel. 9 år senare genomgick företaget en förrändring villket innebar att Gundbo Specialplåt AB ombildades under nya namnet GSP Produktion AB.

Bara ett par år senare vid årsskiftet 2003/2004 kom en sammanslagning av GSP Produktion AB och Svedbro Rostfria Industriar AB.
Sammanslagningen innebar då en fördubbling av produktionen och utökades med storköksutrustning med det egna märket SVERO och arbetsbänken för spirorör, Gräsöbänken.

Personalstyrkan har växt och vi är idag 19 personer. Våra huvudinriktningar är storköksutrustningen som står för ungefär halva den totala produktionen.

Resterande produktion kommer från legotillverkningen som innebär specialtillverkning från kundbeställning. Här tillverkar vi allt från små detaljer till prototyp och slutprodukter enligt färdiga ritningar. Vi hjälper även till att ta fram ritningar och kan vara med redan från start i produktutvecklingen.

Certifikat

Vår utbildade servicetekniker är certifierade för HETA-arbeten vilket innebär att vi kan utföra svetsjobb och andra jobb som innebär ett uppvärmning även utanför våra egna lokaler.

Vi har självklart ID-06 för att utföra arbeten på byggarbetsplatser.

Miljöcertifikat

Vi är godkända av Länstyrelsens miljöprövningsdelegation för att hantera och utföra elförzinkning och betning av rostfritt med utsläppsrättigheter i enlighet med miljöbalken.

Vi är även deponifria via avtal med STENA.

Maskinpark

• Gradsax: 3 m, 8 mm tjock
• Kantpressar 3 st: 110-150 ton, längd 3100 mm
NYHET – 2018 fick vi en helt ny laser installerad: Laser Bysprint
• Ringvalls 2 st: upp till 48 mm i diameter
• Djupdragningspress: 75 ton bord 600*600 mm
• TIG: växelström 300 ampere, MIG
• Avgraderingsmaskin TimeSaver för rostfritt aluminium

Nu är det officiellt att GSP är en av vinnarna av Bona Postulata priset 2022 i Uppsala län.

Kontakta oss!

Ring oss

0295 – 255 60

Besök oss

Stationsvägen 4
748 41 ÖRBYHUS