Sjöno 550

 

Från vagnen till sjön på 1 min! Fritidsflottarna i all ära, men det var genom behovet av flottar för professionellt bruk som SJÖNO:s affärsidé kom till och tillverkningen tog sin början.

Resultatet av flera år av intensivt utvecklingsarbete har blivit en mycket flexibel, robust och användbar flotte – SJÖNO 550, med suveräna egenskaper för alla tänkbara behov, från stillsam fiskodling till krävande militära övningar.

Något för dig?
Användningsmöjligheterna för den professionella SJÖNO 550 är om möjligt ännu fler än för fritidsflottarna

 

 • Fiskodling
 • Dykning
 • Inspektion av broar, kajer, fartyg med mera
 • Kalkning
 • Dragning av kabel och slang, översyn
 • Byggen i vattenmiljö
 • Oljesanering
 • Transporter
 • Sophantering
 • Räddningstjänst
 • Kraftanläggningar/dammar
 • Färjetrafik
 • Skogsbolag – röjningsarbete på öar
 • Marinarkeologi
 • Vassröjning
 • Helikopterplatta
 • Bensinstation
 • Sjömärken/översyn

Fakta
Längd: 550 cm
Bredd: 350 cm
Vikt: ~ 700 kg
Pontonrymd: 5260 l
Rek. maxlast: 2500 kg
Rek. motor: max 40 hk

PDF Ladda ner produktblad

Referenser